Politechnika Łódzka
Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej

Wydział
Politechnika Łódzka
Mapki
Kontakt

zarządzanie środowiskowe * ochrona środowiska * ISO 14001 * prawo ochrony śrdodowiska * systemy zarządzania środowiskowego

Studia podyplomowe

Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych lub urzędach, a także mających w perspektywie takie zatrudnienie (absolwenci wyższych uczelni).

Rozpoczęcie najbliższej edycji Studiów - październik 2019 r. (rekrutacja trwa do 20 października).
Zajęcia będą prowadzone zazwyczaj 2 razy w miesiącu w piątki po południu (16:30-19:50) i w soboty (8:00-16:30).

Program Studiów

Słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami zapobiegania zanieczyszczeniu oraz zarządzania ochroną środowiska, a w tym z metodami działania prowadzącymi, przez lepsze wykorzystanie surowców i energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, do wyższej efektywności w funkcjonowaniu i dokonaniach organizacji. Duży nacisk zostanie położony na rozwijanie praktycznych umiejętności identyfkowania i interpretacji regulacji prawnych dotyczących środowiska.
Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć praktycznych w dwóch semestrach z następujących przedmiotów:

 • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu
 • Ocena cyklu życia LCA
 • Zarządzanie zużyciem energii
 • Wymagania prawne dotyczące środowiska
 • Zarządzanie gospodarką odpadami
 • Pozwolenia środowiskowe i sprawozdawczość
 • Zarządzanie problemami hałasu
 • Ekonomia ochrony środowiska
 • Zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym
 • Ocena ekonomiczna przedsięwzięć prośrodowiskowych
 • Rozwój zrównoważony
 • Koncepcje zarządzania
  Absolwenci otrzymają, na podstawie uzyskanych zaliczeń, zdanych egzaminów oraz zatwierdzonej pracy końcowej:
 • świadectwo ukończenia Studiów, wydane przez Politechnikę Łódzką na zasadach określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 wydany przez Politechnikę Łódzką.

Rekrutacja

Rekrutacja do najbliższej edycji Studiów jest otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem przyjęcia jest złożenie podania skierowanego do Kierownika Studiów wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) oraz wniesienie opłaty.
UWAGA! W sierpniu, ze względu na sezon urlopowy, odbiór dokumentów rekrutacyjnych oraz udzielanie dodatkowych informacji będą realizowane w ograniczonym zakresie.

formularz podania

Opłata: 3 800 zł (w całości lub w ratach 1900 zł + 1900 zł)
Wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem semestru Studiów. Dowód wpłaty należy okazać podczas pierwszych zajęć lub przesłać wcześniej e-mailem (faksem).

Dane do przelewu:
Politechnika Łódzka, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami
ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź
PEKAO S.A. II Odział Łódź
nr konta: 38 1240 3028 1111 0010 3742 2119
w tytule przelewu prosimy umieścić dopisek I910 ŚRODOWISKO

Za wydanie świadectw pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 30 zł.


Organizator:
Politechnika Łódzka
Wydział Organizacji i Zarządzania
Szczegółowe informacje o programie studiów i warunkach przyjęcia można uzyskać w Zakładzie Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej (Łódź, ul. Piotrkowska 266, p. 8). mapka
tel./fax - 42 631 37 67 (pn-pt w godzinach 9:30-16:30)
e-mail: kptiepinfo.p.lodz.pl (wysyłając e-mail proszę się upwenić, że adres zawiera znak małpy "@")